Home | Knowledge

อาบอบนวด

อาบ อบ นวด คือ สถานบริการที่ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ชายไปรับบริการ โดยเมื่อลูกค้าเข้าไปภายในจะมีพนักงานสาว (หมอนวด) ให้ลูกค้าเลือกเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้า โดยจะมีคนเชียร์แขก เป็นผู้แนะนำ ให้ข้อมูลของพนักงานนวดกับลูกค้า

นวดแผนโบราณ

นวดแผนโบราณ คือ สถานบริการที่ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ชายไปรับบริการ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับอาบอบนวด โดยจะมีคนเชียร์แขกให้คำแนะนำ ก่อนใช้บริการ

นวดกระปู๋ นวดกะปู๋ นวดกาปู๋ นวดกระษัย

นวดกระปู๋ นวดกะปู๋ นวดกาปู๋ นวดกระษัย คือ สถานบริการที่ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ชายไปรับบริการ โดยจะมีพนักงานนวดสาวให้เลือก โดยพนักงานนวดจะนวดตัวและนวดกระษัยให้กับลูกค้า

     
     
อาบอบนวด อาบ อบ นวด นวดแผนโบราณ นวดกระปู๋ นวดกาปู๋ นวดกะปู๋
ตั้ง Thai Massage Models ให้เป็นหน้าแรก |
Copyright © 2008-2010ThaiMassageModel All rights reserved.
Privacy Statement | Legal note